În doar două luni, am realizat analiza regulamentelor de organizare și funcționare ale școlilor din județul Timiș, un document complex, menit să atragă atenția factorilor decizionali din fiecare unitate de învățământ cu privire la obligativitatea respectării tuturor prevederilor din actele normative superioare din punct de vedere ierarhic.

Ceea ce continuă să fie neclar în multe dintre școlile timișene este însăși… autonomia regulamentului. Factorii de decizie din școli nu înțeleg că, dacă un regulament școlar încalcă articole stipulate în Statutul Elevului (ordin de ministru), ROFUIP sau LEN, acesta este nul de drept. În încercarea noastră de a apăra drepturile elevilor, am depistat o serie de erori în aceste regulamente, fapt pentru care solicităm școlilor să întrunească o comisie de revizuire a ROF-ului, din care să facă parte și un elev, așa cum prevede ROFUIP.

Un alt aspect de remarcat în regulamentele unor școli este în contradicție cu principiul democratic aflat la bazele mișcării de reprezentare a elevilor. Din nefericire, în anul 2019, încă avem școli în care reprezentantul elevilor este ales de profesori, iar activitatea Consiliului Elevilor este coordonată de consilierul educativ.

Condamnăm, cu fermitate, liceele care au refuzat să ne furnizeze regulamentul de organizare și funcționare, deși solicitarea noastră a fost formulată într-un temei legal, în baza legii 544/2001.

Acestea fiind spuse, dragi elevi, profesori și părinți, vă invităm să lecturați Analiza Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale școlilor timișene: Analiză regulamentelor de organizare și funcționare a școlilor din județul Timiș, 2018-2019