Vrem profesori calificați.

Posted in Uncategorized on May 03, 2019
Read time

Într-un studiu recent publicat de portalul educațional EduPedu, putem afla un fapt îngrijorător, care reprezintă o adevărată amenințare la adresa actului instructiv-educativ, anume că un număr de 4.500 de profesori din România nu sunt calificați pentru postul pe care îl ocupă.

Cea mai mare parte dintre cadrele didactice care nu au studii corespunzătoare ocupă posturi de învățători – 974 de persoane, și de educatori – 866 de persoane, potrivit sursei citate. În rândul profesorilor, datele sunt chiar mai îngrijorătoare, numărul celor de limba română surclasând celelalte discipline.

Consiliul Județean al Elevilor Timiș, structură de reprezentare a elevilor din județul Timiș, își manifestă profunda mâhnire cu privire la lipsa de responsabilitate dovedită de decidenții la nivel central când vine vorba de formarea cadrelor didactice. Mai mult decât atât, ceea ce ne atrage atenția este faptul că factorii decizionali încă nu recunosc nevoia unei formări inițiale riguroase, completată de o formarea continuă eficace, aspect care degradează actul de învățare-predare.

Pe scurt, reprezentanții elevilor din Timiș își cer dreptul de a avea un profesor calificat la clasă, solicitând Ministerului Educației Naționale să considere alocarea unui procent mai mare din fondurile destinate educației pentru formarea cadrelor didactice. De asemenea, cerem ca programele și activitățile de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice să fie realizate astfel încât actul de învățare-predare să corespundă nevoilor și intereselor generației actuale.